wzór Ewidencja przebiegu pojazdu

Katalog znalezionych haseł

Druga Połowa Jedności

Temat: p.57 - VAT-7
" />cytuję opis mojego GURU >>>>>>"Po pierwsze spójrzcie na opis poz. 57 w deklaracji. Napisane jest tam, że należy wpisać kwotę podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3.
Art. 88 ust. 1 pkt 3 to nic innego, tylko zakaz odliczania VAT-u z faktur dotyczących paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych nie spełniających wzoru Lisaka.
Czy gdzieś tu wspomniane jest o sposobie rozliczenia kosztów związanych z tymi samochodami? Wykazujcie, więc, w poz. 57 VAT związany również z samochodami, których koszt rozliczany jest zgodnie z ewidencją przebiegu pojazdu" ............... Jest to opinia doradcy podatkowego z innego forum, o którym juz wczesniej na tym forum była mowa:):):)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13916Temat: delegacje zleceniobiorców
" />Aniu, uzyskałam już odpowiedź na moje pytanie, ale uważnie przeczytałam Twój elaborat i niestety nie zgadzam się z Tobą. Po 1. podane przez Ciebie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu (Dz.U. nr 108, poz. 1152) straciło swoją moc obowiązującą z dniem 1.01.2004 r., a to, co powinna zawierać ta ewidencja jest podane właśnie w art. 23 ust. 7 ustawy p.d.o.f.., który to artykuł uchylił owo rozporządzenie. Po 2. art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f. mówi właśnie o tym, że zwrot kosztów podróży służbowej nie będzie opodatkowany, dodanie słowa „pracownika” nie zawęziło zakresu zwolnienia, lecz wręcz przeciwnie rozszerzyło ten zakres na osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie. Po 3. pytałam też o składki zus a w Twoje wypowiedzi nie ma ani słowa na ten temat.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11253


Temat: Podróż służbowa
" />Delegację pracownika rozlicza się na podstawie Polecenia wyjazdu służbowego i tylko taki sposób pozwala na zaliczenie kosztów wyjazdu do kup. W przypadku korzystania przez pracownika z prywatnego samochodu (po wyrażeniu zgody przez pracodawcę - jak napisał Ted) do rozliczenia delegacji dołącza się ewidencję przebiegu pojazdu wg ustalonego wzoru. Druk Polecenia wyjazdu służbowego i załączona ewidencja przebiegu pojazdu stanowi warunek konieczny aby koszty wyjazdu służbowego prywatnym samochodem pracownika pracodawca mógł zaliczyć do kup.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6614


Temat: somochód osobowy - środek trwały pilne
" /> Renia przeczytaj te artykuły na spokojnie ( Henio ma rację Jaki 27? ). Przecież tam jest napisane w sposób nie budzący wątpliwości interpretacyjnych - że ...patrz wypowiedź "Ewka" i tekst poniżej Tekst ujednolicony po zmianie z 25 listopada 2002 r. Stan prawny na 1 stycznia 2003 roku Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:1) wydatków na: 46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według określonego wzoru, Zwracam Ci uwagę na wytłuszczone słowo NIE WPROWADZONEGO ...Przeczytaj to A CONTRARIO Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2919


Temat: Czy dobrz wyliczam
" />Tu sie nie rozchodzi o to jaka to marka samochodu, tylko czy samochod spelnia pewne warunki aby mozna bylo odliczac VAT.Ustawa o VAT dopuszcza odliczanie VATu związanego z nabywanym paliwem do samochodu firmowego jeśli spełnione są poniższe warunki:


- jest to samochód firmowy (środek trwały), lub jest to samochód którego wydatki ewidencjonuje się na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (użytkowany), lub jest to samochód będący przedmiotem umowy leasingu,
jest to samochód ciężarowy tzn. jego dopuszczalna ładowność i liczba miejsc podstawiona do obowiązującego wzoru to potwierdza,
Posiada homologację ciężarową (jeśli ten konkretny model taki obowiązek posiada),
na fakturach umieszczone są poprawne dane firmy oraz numer rejestracyjny pojazdu.


Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18080


Temat: CO Z FAKTURAMI VAT ZA PALIWO SKORO SAM. NIE SPEŁNIA NOWYCH
" />Jeżeli samochód jest u Ciebie środkiem trwałym, masz go wpisanego w EŚT to cała wartość zakupu paliwa na taki samochód (niespełniający wymogów wg wzoru Liska) stanowia u Ciebie kup. Kwotę vatu z tych fakkur wpisujesz w nowej deklaracji VAT-7 w poz. 57. Jezeli samochód nie jest środkiem trwałym, tylko użyczonym dla firmy, to od samego początku jego używania miałaś obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14126


Temat: DO WIKTORA LUB OLEŃKI
" />No i zobaczcie, jakie bzdury są w tych interpretacjach. Niedawno Rzepa opublikowała dwie zupełnie sprzeczne, a teraz to:

Jestem kierowcą międzynarodowym. Firma proponuje przejść na działalność gospodarczą i świadczenie usług na rzecz byłej firmy. Samochód nadal pozostanie własnością firmy w której pracowałem.(...)
Dlatego też podatnik będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według określonego wzoru/ art. 23 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/.

Skoro pytający jest kierowcą międzynarodowym to z całą pewnością jeździ samochodem ciężarowym. A na ciężarówki nie trzeba ewidencji (z całą pewnością)!

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3978


Temat: Prywatny samochód a Firma

Yuby - tak własnie jest. Poza miastem liczy się kilometówka, która nie ma zastosowania w mieście.


Ja napisałem dokładnie na odwrót :(

Do jazdy po mieście służy "Ewidencja Przebiegu Pojazdu" (w niej wpisuje rozpiskę ulic Z i DO razem z fakturami).
Do wyjazdów poza miasto mam używać "Polecenia wyjazdu służbowego" - o tak to wygląda
http://www.prawnik-online.eu/wzory%20pi ... a_wzor.pdf

Tylko jaki to ma sens? :| Efekt jest taki, że w ewidencji mam kilkadziesiąt wyjazdów po kilkanaście kilometrów, a wyjazdów służbowych mam kilka po 100 - 500km.

Teoretycznie mógłbym wypisać sobie tych delegacji ile chcę. Jakieś takie dziwne pole do nadużyć.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=7734


Temat: delegacje zleceniobiorców
" />cdn...Aby zaliczyć diety wypłacane osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest umieszczenie odpowiedniego zapisu w umowie. Umowa powinna zawierać przepis mówiący o tym, że zleceniodawca pokryje koszty wyjazdów zleceniobiorcy.
W przypadkach gdy umowa zlecenia nie zawiera takiego zapisu, oznacza to, że strony zgodziły się, iż wydatki związane z podróżami będą obciążać zleceniobiorcę. Zleceniodawca, jeżeli wypłaci diety zleceniobiorcy, nie będzie miał prawa do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki zwracane tytułem korzystania przez pracownika z własnego samochodu mogą być zaliczone do kosztów jedynie do wysokości iloczynu przebiegu pojazdu i stawki za l km przebiegu, a ponadto dla uznania tych wydatków za koszt musi być spełniony warunek określony w art. 23 ust. 5 ustawy o p.d.o.f., zgodnie z którym przebieg pojazdu jest potwierdzony w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.
W przypadku braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatków na podróż służbową nie wlicza się w koszty działalności pracodawcy. Wymóg potwierdzenia przejechanych kilometrów w ewidencji wprowadzony został z dniem 1 stycznia 1997 r. i wynika:
• w przypadku osób prawnych – z art. 16 ust. 5 ustawy o p.d.o.f.,
• w odniesieniu do osób fizycznych – z art. 23 ust. 5 ustawy o p.d.o.f.
Wzór i zasady prowadzenia ewidencji przebiegu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu (Dz.U. nr 108, poz. 1152).
Wszystkie wydatki ponoszone przez pracowników w związku z podróżą służbową – poza dietami i ryczałtami – powinny być udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami.

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11253


Temat: Ewidencja przebiegu pojazdu
Tak mnie temat zaciekawił, że zadzwoniłem do mojej księgowej i potwierdziła, że DW wpisywała moje wydatki (prowadziłem to kilka lat temu). Zadzwoniłem do znajomej księgowej, która powiedziała, że wydatki te nie wprowadza się żadnym dokumentem, lecz wiele księgowych woli to wciągać jakimś dokumentem, gdyż książkę przebiegu pojazdu zazwyczaj ma właściciel firmy (on musi ją osobiście prowadzić) a księgowość lubi się czymś podpierać. Nie potrafiła powiedzieć, czy to jest błąd.

Poszperałem w ustawie o KPiR i znalazłem:

Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; zm. Dz. U. z 2003 r. nr 224, poz. 2226;
Dz. U. z 2004 r. nr 282, poz. 2807)

"Załącznik nr 1 - wzór podatkowej księgi przychodów i
rozchodów oraz objaśnienia"

(..)

14. Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza
wymienionymi w kolumnach 10-13), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art.
23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.
W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za
lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon,
zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez
pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość
zakupionego wyposażenia. Wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do
ewidencji środków trwałych samochodu, który nie posiada homologacji producenta
lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego
dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg, w tym także stanowiącego
własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności
gospodarczej podatnika, należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca
na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z
faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu. Suma wydatków
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach,
ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej
z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej z
przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za
jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego
ministra.

Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=15410


Temat: DO WIKTORA LUB OLEŃKI
" />30.04.2003
Rodzaj podatku: PIT
Urząd odpowiadający: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Nr pisma: USI/2/415/17/2003
Temat: Czy od przychodu z działalności gospodarczej można odliczyć diety krajowe i zagraniczne?

Pytanie Podatnika:

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi w sprawie odliczenia od przychodu diet krajowych i zagranicznych. Jestem kierowcą międzynarodowym. Firma proponuje przejść na działalność gospodarczą i świadczenie usług na rzecz byłej firmy. Samochód nadal pozostanie własnością firmy w której pracowałem. Ja mam przedkładać rachunki za przejechane kilometry, otrzymując tym samym przychód. Czy od tego przychodu będę mógł odliczyć diety krajowe i zagraniczne ?


Odpowiedź Urzędu:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 12.09.2002r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169 poz. 1387) w związku z pismem z dnia 08.04.2003r. /wpływ do Urzędu 10.04.2003r./ w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie, Urząd Skarbowy w Piotrkowie Tryb. wyjaśnia.Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm / kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem wydatków wyraźnie wyłączonych jako koszty uzyskania przychodów oraz za wyjątkiem tych wydatków, co do których istnieje regulacja szczególna.Właściciel firmy nie jest pracownikiem swojej firmy i dlatego też w stosunku do niego nie mogą mieć zastosowania regulacje szczególne dotyczące pracowniczych podróży służbowych, zawarte zarówno w art. 21 ust.1 pkt.16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 77 § 2 Kodeksu pracy, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie szczególnych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U. Nr 236, poz. 1990/ jak i rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie szczególnych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju/Dz.U. Nr 236, poz. 1991/.Jeżeli chodzi o koszty przejazdu samochodem podczas podróży służbowej to ich rozliczanie jest uzależnione od tego, czy samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, czy też nie.Jeżeli samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to wówczas do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości będą mogły być zaliczone wszelkie udokumentowane wydatki dotyczące tego samochodu podczas podróży służbowej, takie jak: koszty paliwa, koszty parkowania, ewentualne naprawy itp.Jeśli samochód, którym odbywana jest podróż służbowa nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, to wówczas – zgodnie z przepisami art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – kosztem będą wszelkie udokumentowane wydatki związane z tym samochodem, ale tylko do wysokości kwoty będącej iloczynem ilości przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, właściwej dla danego pojazdu. Dlatego też podatnik będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według określonego wzoru/ art. 23 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/.Jeśli właściciel będzie podróżował innymi środkami transportu, to wówczas do kosztów uzyskania przychodu firmy, będzie można zaliczyć wydatki na te środki transportu, lecz pod warunkiem ich udokumentowania, np. biletami lub rachunkami.Koszty noclegu poniesione przez właściciela firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, lecz przy zachowaniu warunku, o którym mowa wyżej. Wydatki te muszą być zatem właściwie udokumentowane.Jeśli chodzi o koszty wyżywienia podczas podróży służbowej, to w tej mierze obowiązuje regulacja szczególna. Zgodnie bowiemz z przepisem art. 23 ust.1 pkt 52 updof do kosztów uzyskania przychodu mogą być zaliczone wydatki na wyżywienie, ale tylko do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet, które przysługują pracownikom. Wysokość tych diet regulują przepisy w/w rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002r.Natomiast co do innych wydatków poniesionych podczas podróży służbowych, to jeśli mają one związek z uzyskiwaniem przychodu, mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, ale tylko pod warunkiem, że będą one odpowiednio udokumentowane.Reasumując, wydatki związane z podróżą służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą generalnie są wydatkami, które mają związek z możliwością osiągnięcia przychodu, a zatem mogą podlegać odliczeniu od przychodu.
To jest jeszcze jedna odpowiedź IS. Dzięki. Tobie rówież miłego wypoczynku.Pozdrawiam

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3978