wzór pisania pism urzędowych

Katalog znalezionych haseł

Druga Połowa Jedności

Temat: Znajomość regulaminu mundurowego ZHP
Qrczak nie ma problemu. Wiec cytuje regulamin:
"Cześć II Mundur
Mundur instruktorów składa się z:
1. Koszula mundurowa męska (zielona) wg. wzoru ZHP
4. Chusta lub krajka
Cześć III Mundur galowy
2. Instruktorzy - strój galowy
1. Marynarka galowa i spodnie galowe wg. wzoru ZHP. Biała koszula.
2. Pod kołnierzem krawat ZHP."
Wiesz, akurat noszenie krawatu do nowej bluzy-koszuli mundurowej nie jest zabronione, lecz to co zacytowałem wyżej jasno określa co kiedy się nosi! Bo co nie jest zabronione, nie jest dozwolone!!
Zgodzę się z Tobą o otrzymaniu rąk w kieszeniach lecz nie bardzo rozumiem o tym trzymaniu za paskiem (czego rąk??).
Tylko nie rozumiem co na szacunek do munduru i noszenia regulaminowego nakrycia głowy w pomieszczeniu. Uważam że jest to nietaktowna postawa a nie że ktoś nie ma osobistego szacunku do munduru!!
Co do rozmów to po Apelu Poległych sam osobiście na osobności zwróciłem uwagę Sebastianowi co do zasadności o krawat do koszuli mundurowej. Wynik rozmowy jest jak jest!!
A Wojtal & Cromal sam wie najlepiej z kim rozmawiał!! Chyba że wiesz lepiej od niego??
Co do pisania z dużej litery funkcji, czy to jest takie rażące według Ciebie. Czy jak napiszę że drużynowy, komendant to kogoś strasznie uraziłem lub nie mam poszanowania dla niego. Nie! Po prostu tak napisałem. Sorry ale jest to forum a nie urzędowe pismo.
Sam piszesz z dużej litery, lecz tez nie dokońca poprawnie. Sam zobacz jak napisałeś!
Pozdrawiam
Źródło: zhpczestochowa.fora.pl/a/a,1131.htmlTemat: Odwołanie
Czas i to czy w ogóle będą rozpatrywane odwołania zależy od statutu danej uczelni. Każda ma osobny, uchwalany przez senat uczelni, który składa się z pracowników, wykładowców i studentów. Statut po uchwaleniu przez uczelnie jest wysyłany do ministra edukacji w celu weryfikacji i poparcia.
Odwołania pisze się do najwyższych władz uczelni, czyli do rektora (lub prorektora, jeśli na uczelni prorektor zajmuje się tymi sprawami - najczęściej jest to "Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów"). Jeśli uczelnia ma w statucie uchwalone, że rozpatruje podania i jest na to wyznaczony termin a tego nie zrobiła wówczas możemy napisać skargę do MENu...
oficjalnego wzoru na tego typu pismo nie ma, lecz w trakcie pisania tego typu rzeczy należy pamiętać o oficjalnym stylu pisma urzędowego... czyli piszemy tak jak np. w podaniu o pracę itp. z szacunkiem do adresata.ot tyle rad mogę powiedzieć jako członek prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego mojej uczelni

Dodano po 2 minutach:

bym zapomniał...
Uczelnia może mieć odrębne przepisy związane z rekrutacją, ale termin odpowiedzi na pisma tego typu nie powinien być dłuższy niż 14 dni
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=59126


Temat: Można składać urzędowe pisma elektronicznie
Właśnie weszło w życie rozporządzenie MSWiA z listopada 2006 r. w sprawie doręczania pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych. Można się spodziewać, że już wkrótce administracja zacznie przyjmować je tą drogą. Rozporządzenie to nakłada także wymagania na sposób tworzenia pisma w formie dokumentu elektronicznego.

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pism w formie papierowej, gdzie istotnym wymaganiem jest czytelność i zrozumiałość pisma dla osoby, która będzie je przyjmowała. Informatyzacja podmiotów publicznych ma zaś za zadanie przede wszystkim usprawnić procesy administracyjne przez ich automatyzację, wsparcie wyszukiwania oraz ułatwienia w wymianie informacji. Digitalizacja dokumentów poprzez ich skanowanie albo wytwarzanie niestrukturalizowanych dokumentów w edytorach tekstu nie ułatwi procesów automatyzacji, czy przeszukiwania danych, a może być nieczytelna ze względu na zmieniające się formaty.

XML podstawą e-dokumentu

W związku ze wspomnianymi powyżej niedogodnościami coraz powszechniej stosowana jest technika wykorzystująca język XML do opisu zawartych w dokumentach danych, do których dołącza się znaczniki, które je opisują. Zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji, XML powinien mieć zastosowanie dla dokumentów elektronicznych przekazywanych i otrzymywanych przez podmioty publiczne. Aby uszczegółowić znaczenie poszczególnych pól informacyjnych i umożliwić ich wymianę pomiędzy systemami komputerowymi stosuje się opis struktury danych, który standardowo przyjmuje postać pliku XSD (XML Schema Definition). Dwa systemy komputerowe wymieniające informacje na podstawie ustalonego XSD będą w stanie poprawnie zinterpretować dane, dlatego definicja struktury danych jest częścią wzoru dokumentu elektronicznego.

Bardzo wiele standardowych pism zawiera ustalony zestaw informacji, gdzie zmieniają się tylko pojedyncze pola informacyjne. Przykładowo zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami zawiera dużo informacji opisowych, lecz dane, które są najważniejsze to m.in. komu zostało to zaświadczenie wydane i jakiego okresu dotyczy. Dokument elektroniczny, stanowiący takie zaświadczenie, powinien zawierać jedynie zmieniające się dane oraz wskazywać wzór na podstawie, którego został utworzony. Informacja w dokumencie elektronicznym wskazująca jego wzór elektroniczny, umożliwia jednoznaczną interpretację treści dokumentu zarówno przez człowieka, jak i systemy komputerowe.

Dokument XML nie jest łatwy do czytania, aby jego zawartość mogła być zinterpretowana przez człowieka, powinna zostać przetworzona do postaci wizualnej. Do przetworzenia dokumentu do takiej właśnie postaci służy definicja stylu - w postaci pliku XSL - który także jest elementem wzoru dokumentu elektronicznego.

Dokumenty elektroniczne powinny jednoznacznie wskazywać, na podstawie jakiego wzoru elektronicznego zostały utworzone oraz zawierać podstawowy zakres informacji umożliwiających automatyzację procesu przekazywania dokumentu elektronicznego w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego. Aby spełnić to wymaganie dokument elektroniczny powinien zawierać wyróżnik, przy czym strukturę i sposób tworzenia wyróżników Minister ds. Informatyzacji zobowiązał się udostępnić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.W momencie pisania mniejszego artykułu zasady te nie zostały jeszcze opublikowane. Należy więc przyjąć, że z technicznego punktu widzenia minimalnym wyróżnikiem dokumentu elektronicznego powinien być jednolity identyfikator (URI) wzoru, który zapewnia jego jednoznaczną identyfikację i dostępność przez Internet.

Repozytorium wzorów pism

Wzory elektroniczne, aby mogły być używane i wykorzystywane powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli. Aby spełnić te wymagania należy stworzyć bezpieczny system, który będzie udostępniał ww. wzory. Do stworzenia takiego systemu zobowiązał się Minister ds. Informatyzacji nakładając na siebie wymaganie stworzenia Centralnego Repozytorium (CR) wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.

Dla zapewnia integralności i autentyczności należy zastosować technikę e-podpisu udostępnianych wzorów, co jest wymagane do pełnej realizacji zadań CR. Ze względów technologicznych wzory elektroniczne nie powinny być podpisywane bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym. Zadanie to powinno być realizowane przez system CR w sposób automatyczny z wykorzystaniem sprzętowego modułu bezpieczeństwa.

Opisując Centralne Repozytorium warto wskazać, że poza wzorami dokumentów elektronicznych powinno one przechowywać informacje dotyczące standardów wspomagających interoperacyjność systemów komputerowych, ogólnie dostępnych interfejsów oraz algorytmów postępowania. Przy czym publikowane w centralnym repozytorium materiały powinny być wynikiem pracy prawników i informatyków z różnych działów administracji oraz uzyskanego w wyniku tych prac konsensusu.

Aktualna postać centralnego repozytorium co prawda umożliwia stosowanie wzorów dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym, ale nie daje podstawy do tego, aby wszystkie gminy w Polsce uzgodniły wspólny wzór dokumentu elektronicznego z którego będą korzystać i istnieje obawa, że w CR każda gmina umieści własny wzór. Dlatego konieczne wydaje się niezwłoczne uruchomienie w Polsce i umocowanie prawne systemu, który umożliwi wypracowywanie wspólnych wzorów elektronicznych i następnie ich publikację w CR. Miejmy nadzieję, że najbliższym czasie Rada Informatyzacji podejmie temat uzgadniania standardów interoperacyjności, co zaowocuje odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

idg.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=3501


Temat: Jak donosy zmienią rynek wiatrówkowy.
Lofer, wstrzymaj się jeszcze.
Będzie rozprawa w sądzie, będzie czytanie akt, to się wszyscy dowiedzą. A co. Dlatego kocham donosy - zawsze wyjdzie kto.

A skoro o donosach mowa, to tak sobie właśnie patrzę po sklepach internetowych, opisach wiatrówek i tak sobie myślę że czas na pierwszą część nowej powieści w odcinkach.
Tytuł jej brzmi "Nauka pisania donosów w tydzień".

Rozdział pierwszy.

Weźmy największe sklepy.
1. J5 z Lublina
Gamo Hunter 440
Ładny opis, dane techniczne, a w nich:
- prędkość początkowa Vo=305m/s
Pod spodem wytłuszczone:
Energia kinetyczna ponizej 17J

2. Militaria.pl
Norconia Germany Proffessionall
To samo, tylko Vo dochodząca do 270 m/s

3. Aro Bron
HW-90
To samo, tylko Vo=280 m/s

4. Bron.pl
BMK-20
To samo, tylko Vo=280 m/s

Oczywiście wszystko w 4.5 mm, oczywiście wszystko poniżej 17J.
No to ja sobie tak myślę...
Weźmy przeciętny śrut, 0.5 gram...
Sięgamy do fizyki, szkoła podstawowa i mamy:
1. J5 z Gamo Hunterem - 23J
2. Militaria.pl z Norconia - 18J
3. Aro Bron i Bron.pl - 20J
A co by było jakbym wziął Barracudę?
1. 32J
2. 25J
3 i 4. 27J

No ładnie, to tu się oficjalnie handluje bronią pneumatyczną! Wprowadzjąc w błąd klienta! Ba, narażając go na problemy z prawem.
O, tak być nie może.
Posiadanie koncesji zobowiązuje do przestrzegania prawa... a tu mamy sprzedaż broni pneumatycznej pod płaszczykiem że bronią to nie jest.
A jest.
Właśnie to udowodniłem.
Zaczynam więc pisać:

"Komenda Wojewódzka Policji w ....(stosownie do miejsca urzędowania sklepu)...

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Działając na podstawie Art. 304 par. 1. Kodeksu Postępowania Karnego składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 Nr 67, poz. 679) przez firmę

... (wszystkie koncesjonowane sklepy internetowe jaki uda mi się złapać na zawyżaniu prędkości wylotowych)...

Rzeczona firma prowadzi na szeroką skalę sprzedaż karabinków pneumatycznych będących bronią pneumatyczną zgodnie z Art. 8 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Broń ta sprzedawana jest jako wiatrówki nie podlegające rejestracji (poniżej 17J energii wylotowej), jednocześnie w parametrach technicznych oficjalnie podaje się prędkości wylotowe, które przy przeciętnej masie śrutu 0.5 grama oraz przy najcięższym śrucie 0.69 grama oznaczją że energia kinetyczna śrutu opuszczającego lufę wynosi::
....tutaj lista wiatrówek z ich prędkościami i energiami....

Dane te zostały zaczerpane z oficjalnej strony internetowej firmy ...nazwa... znajdującej się pod adresem htttp://www. ....nazwa

Nadmienić należy że wiatrówki wchodzące na polski obszar celny nie są poddawane urzędowym badaniom kontrolującym energię kinetyczną śrutu opuszczającego lufę. Można wobec tego domniemywać iż występuje konieczność sprawdzenia posiadanych przez sklep ...nazwa... wiatrówek pod kątem Art. 8 Ustawy o broni i amunicji.

Sprzeczność między podaną prędkością wylotową śrutu a energią kinetyczną wyczerpuje znamiona czynu z art. 36 ust. 1 Ustawy Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wobec powyższego wnioskuję o ściganie.

Z poważaniem,

Miłosław Majstruk

No, to by było chyba tyle. Teraz tylko przejrzeć sklepy internetowe i powypełniać puste pola. Dwa dni roboty.
Ach, byłbym zapomniał, są jeszcze reklamy w gazetach - dobry załącznik do pisma.
Jak to zadziała? No, mam nadzieję że w połączeniu z drugim donosem spowoduję wizytę kontroli z Policji, zabiorą wszystkie wiatrówki do depozytu i CLK będzie zmuszona (w końcu toczy się śledztwo) wszystkie te wiatrówki przebadać. Biorąc pod uwagę jej moce przerobowe, jak i masową skalę donosu, większość sklepów będzie mogła mówić o szczęściu jeśli za rok zobaczą wiatrówki z powrotem. A jak daj Boże któraś okaże się naprawdę FACowa, to bye, bye, koncesjo, prokurator, wyroczek dla właściciela. A co! 3 do 10 lat. Bez zawiasów, bo to świadomie. A jak wyroczek, to już odzyskać koncesji się nie da... chyba że na słupa jakiegoś.

No i to jest to co chcemy na najbliższych dwóch lekcjach osiągnąć.

Na koniec chciałbym podziękować firmie koncesjonowanej ...cenzura... za napisanie donosu na firmę "AK Hobby" - Andrzej Kliszewski.
Pisanie donosów jest mi działaniem tak obcym i obrzydliwym, że gdyby nie ich wzór to nie wiedziałbym jak sie to robi. Pozwoliłem więc sobie użyć całych cytatów i sformułowań, jak i skopiować układ pisma.
Dziękuję również znanemu koledze z tego forum za to że złamał mój kręgosłup moralny i donosząc na mnie pokazał mi że jednak donoszenie ma przyszłość.

W następnej części:
Donos do MSWiA, Departament Zezwoleń i Koncesji, o konieczności wprowadzenia obowiązku urzędowego badania energii wylotowej każdej wiatrówki sprzedawanej na rynku polskim - jako logiczna konsekwencja sprzedaży broni pneumatycznej jako wiatrówek nie podlegających rejestracji.

W końcu J5 tak bardzo lubi zaświadczenia o braku pozwolenia na rejestrację... trzeba im pójść na rękę, niech się tak nie męczą i nie orają pod górkę. Bo donosem robi się to lepiej - MSWiA wprowadzi odpowiedni przepis, wszyscy będą zachwyceni...
http://www.(...).pl/item94198315.html
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=21348